Poziv na apliciranje za trening o Medijskoj pismenosti mladih i Otporu medijskim manipulacijama PDF Ispis E-mail

Centar za post-konfliktna istraživanja (CPI) traži mlade ljude iz Bosne i Herzegovine izme?u 16-30 godina starosti da u?estvuju na njihovim radionicama pod nazivom “Medijska pismenost mladih i otpor medijskim manipulacijama” koje ?e se održati od 25-29. oktobra u Sarajevu. Radionice ?e se bazirati na edukaciji u?esnika o razli?itim temama uklju?uju?i tehnike istraživa?kog i gra?anskog novinarstva, fotografiji, stvaranju filma, poštenom i balansiranom izvještavanju, provjeravanju ?injenica, te intervjuisanju. Izabrani u?esnici ?e imati šansu da rade sa ekspertima iz ovih oblasti, te ?e imati priliku i podršku da pišu svoje ?lanke na multimedijalnoj platformi CPI pod nazivom “Balkan Diskurs”.

Balkan Diskurs je regionalna mreža pisaca, blogera, multimedijalnih umjetnika i aktivista koji su se ujedinili kao odgovor na nedostatak objektivnih, relevantnih, osnažuju?ih i nezavisnih regionalnih medija. Publikacije objavljene na ovoj web stranici ?e povezati teme izvan granica i omogu?iti nova i nezavisna vi?enja stvari koje se vezuju i utje?u na ljude u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Cilj platforme je da smanji stereotipe i obezbjedi široko vi?enje perspektiva o društvu, kulturi i politici koje se ne mogu na?i u drugim medijima.

Naš cilj je da podu?imo ljude koji ce raditi kao lokalni dopisnici za Balkan Diskurs. CPI ?e u?esnicima pružiti priliku za kompenzaciju i dugoro?ne pozicije.

CPI prepoznaje da mladima nije dato dovoljno prilike da iskažu svoje mišljenje, ili da razgovaraju o njihovim brigama, idejama i mišljenjima vezano za trenuta?ne teme koje se njih direktno ti?u. Mi vjerujemo da je od krucijalne važnosti da se ?uje glas mladih i da se oni shvate ozbiljno kao donosioci odluka u Bosansko-Hercegova?kom procesu ka izgradnji mira.

Otvoreno je 10 pozicija, stoga ako ste zainteresovani. Popunjenu aplikaciju pošaljite na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Svi troškovi prevoza, smještaja i hrane ?e biti obezbje?eni za izabrane kandidate.

APLICIRAJ