O SAVEZU ZA POVRATAK PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine utemeljen je kao nevladina i neprofitna organizacija - udruga gra?ana, s ciljem djelovanja na  provedbi društveno-korisnih projekata i programa od zna?aja za sve gra?ane,  osobito  za  žrtve rata, raseljene osobe i izbjeglice i njihov održiv povratak na prijeratna prebivališta, suživot, razvijanje filantropije u zajednici i uspostave trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih registriran je u nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, a svoje djelovanje zasniva na registraciji u Osnovnom sudu u Doboju, broj: 085-0-F1-11-000 032 od 24.03.2011. godine, Poreznoj upravi Republike Srpske i Statisti?kom zavodu Republike Srpske u Banja Luci.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih svoje financijsko poslovanje vodi preko transakcijskog i deviznog ra?una kod poslovne banke HYPO-ALPE-ADRIA BANK a.d  Banja Luka,  Poslovnica u Bosanskom Brodu.

PODRU?JE DJELOVANJA

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih  djeluje regionalno na podru?ju mjesnih zajednica u op?inama Bosanske Posavine koje su Dejtonskim mirovnim sporazumom administrativno i teritorijalno u BH Entitetu Republika Srpska.