PDF Ispis E-mail

Ameri?ki katoli?ki karitas (CRS) provodi i tre?u fazu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika u Bosansku Posavinu“. Ovih dana 23 korisnika iz ovog projekta dobili su ponovo poljoprivredne pakete, priklju?ne alate za motokultivatore i drugu pomo?. Istovremeno se provodi i program edukacije iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje, a predava?i su eminentni profesori sa poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva.

U ovaj projekat uklju?ena su i entitetska ministarstva, kao i opštinska administracija iz Bosanskog Broda.

Partner ovom izuzetno zna?ajnom projektu je „Savez za povratak izbjeglih i raseljenih u Bosansku Posavinu“ u ?ijoj radionici je nastao još jedan video dokument o ovom projektu.

Sli?an projekat za 68 korisnika provodi se paralelno i na podru?ju Dervente.

odrzivipovratak.ba / 17. 9. 2013.