JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba I izbjeglica u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice objavljuje

J A V N I P O Z I V

raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

 

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju op?ih i posebnih kriterija na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina br. 41, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

„ZA JAVNI POZIV raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republiku Srpsku za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )“.

Prijave se preuzimaju u prostorijama Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Vilsonovo šetalište br. 10, na web stranici www.fmroi.gov.ba i op?inama boravka i povratka.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, „Dnevni list“ i „Oslobo?enje“.  (objavljen je 1. 10. 2013.)

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e biti uzete u razmatranje.

Svi detalji OVDJE