Posjeta izaslanstva ameri?kog veleposlanstva Kolibama PDF Ispis E-mail

imageU srijedu 23.10. teku?e godine izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva u BiH posjetilo je povratnike u Kolibama kod Bosanskog Broda.

Zajedno sa izaslanstvom ameri?ke ambasade bili su i predstavnici CRS-a kao implemantatori pomo?i Sjedinjenih ameri?kih država u ekonomskom osnaživanju povratka u BiH.

Doma?in ove posjete bio je Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao partner CRS-u u provo?enju programa pomo?i u održivom povratku u op?ini Bosanski Brod.

Predstavnici ameri?kog veleposlanstva  izrazili su zadovoljstvo naporima povratnika u Kolibama da uz njihovu pomo? osnaže svoj položaj i svoju povratni?ku zajednicu. Posebno su ih zanimali realni efekti CRS-ovog projekta ekonomskog osnaživanja povratnika.

Prije ove posjete izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva posjetilo je korisnike CRS.ovog projekta u Derventi.

Zbog odgovornog odnosa prema ovom projektu, njegova realizacija doživjela je i tre?u fazu, koja zasigurno ne?e biti i posljednja.

odrzivipovratak.ba / 24. 10. 2013.