PDF Ispis E-mail

videoPod pokroviteljstvom Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih
Bosanske Posavine danas je u Donjim Kolibama kod Bosanskog
Broda u Pastoralnom centru Župe Svetog Mihovila Arkan?ela
održano Boži?no prelo kao kulturna manifestacija s ciljem
o?uvanja tradicije, obi?aja i kulturne baštine Hrvata ovog
dijela BiH.

Nositelj izvedbi kutrurnih sadržaja i programa bilo je Kulturno
umjetni?ko društvo Brodski Biseri koje je izvelo svoj program
pu?kih pjesma i kola uz šargiju i violinu i tako oživjelo kulturnu
tradiciju i pu?ku baštinu bosansko-posavskih Hrvata.

Održavanju ove kulturne manifestacije prethodila je Sveta misa
kojoj su pored ?lanova kulturno-umjetni?kog društva Brodski
Biseri nazo?ili doma?i župljani te brojni gosti izme?u kojih treba
posebno ista?i Davora ?ordaša ministra u Vladi RS i
Josipa Jerkovi?a narodnog poslanika u Vije?u naroda NSRS.

odrzivipovratak.ba / 29. 12. 2013.