Federalno ministarstvo raspisalo Javni oglas (9. 1. 2014.) PDF Ispis E-mail

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

J A V N I  O G L A S

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata

za programe pomo?i održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih
objekata od zna
?aja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka
na prostoru Republike Srpske

1. Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pružanja pomo?i u realizaciji projekata izgradnje i sanacije
infrastrukturnih i drugih objekata od zna?aja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj i to:

1. putne infrastrukture;

2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture;

3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera;

4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;

5. ostali objekti od zna?aja za širu društvenu zajednicu.

2. Pravo u??a

Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice,
te udruženja/organizacije/asocijacije ?ije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost. 
Oglas je objavljen 9. 1. 2014. i otvoren je 20 dana od dana objavljivanja.


( CIJELI TEKST JAVNOG OGLASA OVDJE)

(OBRAZAC PRIJAVE PREUZMITE OVDJE)

odrzivipovratak.ba / 11. 1. 2014.