JAVNI OGLAS PDF Ispis E-mail

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA

 

J A V N I O G L A S

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomo?i održivog povratka
u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi
 u op?inama Republike Srpske
 
1. Predmet javnog oglasa
Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata fizi?kih lica - povratnika radi pružanja pomo?i u
zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju republike Srpske i to za:
 
PROGRAM: Pomo? za zapošljavanje u poljoprivredi:
1. Dodjela poljoprivredne mehanizacije i priklju?aka: traktori, motokultivatori, kosa?ice,
kopa?ice i priklju?ci;
2. Plasteni?ka proizvodnja - plastenici od 50 do 300 m²;
3. Obnova i izgradnja stajskih objekata.
 
2. Pravo u?eš?a
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:
- Fizi?ka lica - povratnici u op?inama Republike Srpske koja izraze spremnost za li?no
u?eš?e u sufinansiranju projekta u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta.

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE
OBRAZAC PRIJAVE - PREUZMITE OVDJE