PDF Ispis E-mail

posao za nezaposlene povratnikePREDSTOJNICA Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske
Daria Krsti?evi? istaknula je u petak tijekom razgovora
s ministrom za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske
Davorom ?ordašom (HDZ BiH) da ?e se posredstvom natje?aja
koji raspisuje njezin ured ubudu?e financirati ve?e projekte koji
jam?e otvaranje radnih mjesta za tamošnje Hrvate.


Kako su priop?ili iz ?ordaševa ureda tijekom razgovora u Banjoj Luci
kojemu je nazo?ila i zastupnica u Hrvatskom saboru Marija Rapo,
razgovaralo se o unaprje?enju potpore povratku Hrvata
u Republiku Srpsku.


"Predstojnica Krsti?evi? je naglasila opredjeljenje vlade Republike Hrvatske da se samo financiranjem ve?ih,
strateški važnih te razvojnih projekata koji otvaraju nova radna mjesta uistinu može o?ekivati realan i zna?ajniji
povratak Hrvata", navodi se u priop?enju.


Kako bi se osigurala brža i u?inkovitija realizacija projekata koji pridonose održivom povratku, opstanku
i ostanku Hrvata na podru?ju Republike Srpske, naglašena je potreba zajedni?kog djelovanja i ja?e
koordinacije ministarstva izbjeglica i Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.


Ministar ?ordaš zahvalio je vladi RH i Državnom uredu za Hrvate izvan RH na potpori koju pruža Hrvatima
povratnicima putem natje?aja za financiranje kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, zdravstvenih i ostalih programa
od posebne važnosti za Hrvate u BiH.

index.hr / 21. 2. 2014.