MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE RS I AMERI?KI KARITAS-CRS URU?ILI SJEMENSKE PAKETE POVRATNICIMA U BROD PDF Ispis E-mail
odrzivipovratak.baCRS je danas u Kolibama Donjim zahvaljuju?i financijskoj potpori
Ministarstva za izbjelice i rasljene osobe RS uru?io sjemenske
pakete pomo?i za 23 povratni?ke obitelji u op?inu Brod, pomažu?i
na taj na?in održivi povratak u ovu op?inu. Tom prilikom uru?eni
su i certifikati povratnicima koji su tijekom 2013. godine uspješno
poha?ali obuke kroz CRS radionice iz oblasti poljoprivrede.

U ime MIRL RS i CRS-a pomo? je uru?io g-din Perica Koljanin
pomo?nik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske,
?emu je nazo?io i Ivo Kamenjaševi?, savjetnik u istom ministarstvu,
te u ime op?ine Brod
g-din Ivo Miji?, predsjednik SO Brod i Senad Maši? dopredsjednik SO Brod, te Siniša Ja?imovi? ispred odjeljenja za
poljoprivredu administrativne službe op?ine Brod, kao i Pavo Dujak u ime terenskog partnera u ovom projektu Saveza
za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, koji je bio i organizator uru?enja ove pomo?i.
(pove?aj sliku)   (VIDEO)

odrzivipovratak.ba / 27. 2. 2014.