PDF Ispis E-mail

videoJu?er, na Uskrsni ponedjeljak, u kolibarskoj župnoj crkvi sv Mihovila Arkan?ela, nakon svete mise, održan je Uskršnji koncert na kome su u?eš?e uzeli bosanskobrodski KUD Brodski biseri, koji je i nositelj programskih aktivnosti, zatim KUD Fra Ivo Šimi? iz Novog Sela Balegovca i ženske pjeva?ke skupine iz Hrvatske, Klakarske snaše iz Klakara i Bošnja?ke snaše iz Bošnjaka. 
U okviru programa izveden je i jedan šaljivi igrokaz, kao i humoristi?ni gluma?ki monolog.

Misno slavlje predvodio je kolibarski župnik vl?. Mirko Iki?, a Župa Kolibe bila je i suorganizator ove kulturno-vjerske manifestacije. Organizacijsku potporu pružili su i Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, kao i Savjet MZ Kolibe Donje.

Kako nam je rekao Andrija Manot, predsjednik KUD-a Brodski biseri, ovo je šesti po redu Uskršnji koncert koji se iz godine u godinu održava u crkvi sv Ilije u Bosanskom Brodu i u crkvi sv Mihovila Arkan?ela u Kolibama. Cilj je da se i u sve?anom vremenu Uskrsnog slavlja, kroz ovakve manifestacije, o?uva povijesno-kulturna baština Hrvata katolika sa ovih prostora.

Koncertu u Kolibama nazo?ili su i dragi gosti iz Slavonskog Broda, dogradona?elnik prof. Hrvoje Andri?, predsjednik Gradskog vije?a Davor Gruber i vije?nik Gradskog vije?a Mario Rubil. Bilježimo i nazo?nost Josipa Jerkovi?a, predsjednika kluba Hrvata u Vije?u naroda Republike Srpske i Mate ?ondri?a vije?nika u Op?inskom vije?u Bosanskog Broda. 

Nakon koncerta druženje je uz igre i pjesme ovog kraja nastavljeno na prostoru Župnog centra, a doma?ini su se pobrinuli za okrepu za sve u?esnike i goste ove uspješne manifestacije. Medijski pokrovitelji Uskrsnog koncerta bili su Šoka?ki portal, portal odrzvipovratak.ba i Kolibe Online portal.

Više detalja svakako se može vidjeti u polusatnom video dokumentu koji je nastao u Zavi?ajnoj radionici Kolibe Online.

odrzivipovratak.ba / kolibe.com / 22. 4. 2014.