PDF Ispis E-mail

Projekat CRS-a, ameri?kog Caritasa, sa ciljem da se ekonomski osnaži povratni?ka populacija, zahvatio je 23 obitelji na podru?ju op?ine Bosanski Brod.

Posjetili smo jednog od korisnika, kako bi se na terenu uvjerili da li je ovaj CRS-ov projekat ispunio svoju svrhu.

Uz neke po?etne poteško?e u proizvodnji korisnik Smail Žep?an iz Koliba uspio je u doniranom plasteniku proizvesti zadovoljavaju?e koli?ine povr?a, što mu nedvojbeno olakšava ekonomski položaj i opstanak na svom ognjištu.

Snimili smo razgovor.

VIDEO

odrzivipovratak.ba / 11. 8. 2014.