Poziv na apliciranje za trening o Medijskoj pismenosti mladih i Otporu medijskim manipulacijama PDF Ispis E-mail

Centar za post-konfliktna istraživanja (CPI) traži mlade ljude iz Bosne i Herzegovine izme?u 16-30 godina starosti da u?estvuju na njihovim radionicama pod nazivom “Medijska pismenost mladih i otpor medijskim manipulacijama” koje ?e se održati od 25-29. oktobra u Sarajevu. Radionice ?e se bazirati na edukaciji u?esnika o razli?itim temama uklju?uju?i tehnike istraživa?kog i gra?anskog novinarstva, fotografiji, stvaranju filma, poštenom i balansiranom izvještavanju, provjeravanju ?injenica, te intervjuisanju. Izabrani u?esnici ?e imati šansu da rade sa ekspertima iz ovih oblasti, te ?e imati priliku i podršku da pišu svoje ?lanke na multimedijalnoj platformi CPI pod nazivom “Balkan Diskurs”.

Balkan Diskurs je regionalna mreža pisaca, blogera, multimedijalnih umjetnika i aktivista koji su se ujedinili kao odgovor na nedostatak objektivnih, relevantnih, osnažuju?ih i nezavisnih regionalnih medija. Publikacije objavljene na ovoj web stranici ?e povezati teme izvan granica i omogu?iti nova i nezavisna vi?enja stvari koje se vezuju i utje?u na ljude u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Cilj platforme je da smanji stereotipe i obezbjedi široko vi?enje perspektiva o društvu, kulturi i politici koje se ne mogu na?i u drugim medijima.

Naš cilj je da podu?imo ljude koji ce raditi kao lokalni dopisnici za Balkan Diskurs. CPI ?e u?esnicima pružiti priliku za kompenzaciju i dugoro?ne pozicije.

CPI prepoznaje da mladima nije dato dovoljno prilike da iskažu svoje mišljenje, ili da razgovaraju o njihovim brigama, idejama i mišljenjima vezano za trenuta?ne teme koje se njih direktno ti?u. Mi vjerujemo da je od krucijalne važnosti da se ?uje glas mladih i da se oni shvate ozbiljno kao donosioci odluka u Bosansko-Hercegova?kom procesu ka izgradnji mira.

Otvoreno je 10 pozicija, stoga ako ste zainteresovani. Popunjenu aplikaciju pošaljite na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Svi troškovi prevoza, smještaja i hrane ?e biti obezbje?eni za izabrane kandidate.

APLICIRAJ

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.033 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 0.042 seconds, 2.81 MB

Korištenje Memorije

3000200

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't36upkaj8u2d6ctulbjevg8ok1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354061' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't36upkaj8u2d6ctulbjevg8ok1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 't36upkaj8u2d6ctulbjevg8ok1','1571357661','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 133
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:14:21' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:14:21' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='133'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa