MARKETMAKERS: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA U OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE VO?A I POVR?A PDF Ispis E-mail

MarketMakers, program podržan od strane Vlade Švicarske, raspisao je
poziv za iskazivanje interesa za poslovne aktivnosti u cilju razvoja novih
proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade vo?a i povr?a. 

 

Poziv se odnosi isklju?ivo na proizvodnju i preradu vo?a i povr?e te na
registrovane kompanije/djelatnosti koje djeluju u op?inama/opštinama:

Banovi?i, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, ?eli?, Gra?anica, Grada?ac, Domaljevac-Šamac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak,

Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Mili?i, Modri?a, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica,

Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice te na podru?ju Br?ko distrikta BiH.

 

Pismo interesa je polazna ta?ka za odluku o nastavku razgovora vezanih za potencijalnu poslovnu saradnju sa projektom i zajedni?ko

razvijanje poslovnog modela koje ?e program podržati. Više informacija o Pozivu dostupno je na ovom linku.

 

marketmakers.ba / 08. 01. 2015.