PDF Ispis E-mail


Hrvatska televizija u emisiji ''Pogled preko granice'' o implementaciji projekta
''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH'' objavila je prilog koji je
snimljen u Novom Selu u op?ini Bosanski Brod i u Šušnjarima u op?ini Derventa.