PDF Ispis E-mail

CRS nam je poslao dopis o završetku prijavljivanja na Javni poziv objavljen na našoj internet stranici. Dopis prenosimo u cijelosti.

Obaviještavamo vas da smo telefonirali u šalter salu op?ine Brod do 21.12.2012. do 12.00 sati je stiglo 49 prijava
za pomo? u održivom povratku.
Komisija za evidentiranje prijava ?e se sastati 28.12.2012. u petak u Brodu. Ispred op?ine Brod u komisiju

imenovani su g. Ivo Miji? i g. Senad Maši?.

S poštovanjem.

Ovime je Savez za izbjegle i raseljene Bosanske Posavine na neki na?in završio svoju radnu misiju u ovom projektu i nadamo
se da ce imenovane odgovorne osobe daljnji posao u ovom projektu CRS-a obaviti na zadovoljstvo povratnika.