Dodijeljena pomo? povratnicima iz projekta CRS-a PDF Ispis E-mail

odrzivipovratak image28. 6. 2013./ Ju?er je na prostoru Župnog centra Vrhbosanske nadbiskupije u Kolibama u op?ini Bosanski Brod uru?ena donacija u vidu poljoprivredne mehanizacije korisnicima koji su odabrani u projektu ameri?kog karitasa (CRS) pod nazivom “Održivi povratak u Bosansku Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventi i Bosanskom Brodu”.

Ovaj projekat uklju?uje  i dodjelu plastenika, krupne stoke, gra?evinskog materijala za izgradnju štale, zanatsku opremu i stipendiranje djece povratnika. Sredstva za implementaciju udružili su ameri?ki fond“Julia V. Taft”, Odjel za populaciju, izbjeglice i migraciju Vlade SAD-a (BPRM), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, UNHCR, CRS i Op?ina Derventa.

Cilj ovog projekta u Derventi i Bosanskom Brodu je izgradnja mira i me?usobnog povjerenja u lokalnim zajednicama kroz podršku održivom povratku pojedinaca i obitelji koji ?ine manjine i imaju ograni?ene mogu?nosti za ostvarivanje uvjeta prikladnih za održivost. Planirani u?inci projekta su sljede?i: obnova domova za 15 povratnika u Derventu i davanje podrške za ja?anje njihove ekonomske stabilnosti koliko god je to mogu?e; davanje polazne osnove za izvore zarade za 51 obitelj koje su se ve? vratile u Derventu ili su zapo?ele proces povratka (što može obuhvatati poljoprivredne stavke ili pomo? pri samozapošljavanju), te podrška najmanje 20 domicilnih obitelji kroz edukaciju o poljoprivredi koje su željele da unaprijede svoja znanja i vještine u ovoj oblasti.

Ovim projektom podržane su 23 korisni?ke porodice koje su se ve? vratile na podru?je Bosanskog Broda ili su zapo?ele proces povratka uz podršku u izvorima zarade. To se provodi kroz davanje poljoprivredne robe, samozapošljavanje povratni?kih porodica, obuku iz oblasti poljoprivrede i pokretanje samostalnih poslovnih djelatnosti.

Da bi se ostvarili ciljevi, CRS je obavio kompleksnu fazu pripreme koja se sastoji od osnivanja radnih grupa za Derventu i Brod uz posebnu pažnju i transparentan proces odabira korisnika, komisijski obilazak terena, intervjuiranje svih koji su dostavili zahtjev 177 korisnika, bodovanje i odabir.

U suradnji sa lokalnim NVO partnerima ("Feniks" Derventa; Udruga mladih povratnika u Bosansku Posavinu; Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine), CRS je izvršio procjenu op?e ekonomske situacije i vrsta potreba.

 

odrzivipovratak.ba

 

 

 

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.017 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.019 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.092 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 0.102 seconds, 2.81 MB

Korištenje Memorije

3001216

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't2l7h9051rc70u2fd80e45f6o4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571353815' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 't2l7h9051rc70u2fd80e45f6o4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 't2l7h9051rc70u2fd80e45f6o4','1571357415','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 99
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:10:15' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:10:15' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='99'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa