MARKETMAKERS: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA U OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE VO?A I POVR?A Ispis

MarketMakers, program podržan od strane Vlade Švicarske, raspisao je
poziv za iskazivanje interesa za poslovne aktivnosti u cilju razvoja novih
proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade vo?a i povr?a. 

 

Poziv se odnosi isklju?ivo na proizvodnju i preradu vo?a i povr?e te na
registrovane kompanije/djelatnosti koje djeluju u op?inama/opštinama:

Banovi?i, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, ?eli?, Gra?anica, Grada?ac, Domaljevac-Šamac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak,

Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Mili?i, Modri?a, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica,

Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice te na podru?ju Br?ko distrikta BiH.

 

Pismo interesa je polazna ta?ka za odluku o nastavku razgovora vezanih za potencijalnu poslovnu saradnju sa projektom i zajedni?ko

razvijanje poslovnog modela koje ?e program podržati. Više informacija o Pozivu dostupno je na ovom linku.

 

marketmakers.ba / 08. 01. 2015.

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.017 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.020 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.030 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 0.032 seconds, 2.61 MB

Korištenje Memorije

2795552

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pk8uc15701hr1abrg59ibdhum0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354071' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'pk8uc15701hr1abrg59ibdhum0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'pk8uc15701hr1abrg59ibdhum0','1571357671','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 135
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:14:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:14:31' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='135'
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa