NASTAVAK SURADNJE SA CRS-om Ispis

Me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija Catholic Relief Services (CRS) u BiH i ove
godine pomaže održivi povratak u Bosnu i Hercegovinu kroz svoj projekt
''PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Ovim projektom koji se implementira u više op?ina na podru?ju oba BH Entiteta, biti
?e dodijeljena pomo? tako da se povratnicima omogu?i zapošljavanje u maloj privredi,
samozapošljavanje u poljoprivredi ili uvo?enjem u prava iz domena socijalne zaštite, a sve
u cilju ostvarivanja prihoda i ekonomskog osnaživanja njihova povratka.Dodjelu ove ekonomske pomo?i ili podrške u ostvarivanju socijalnih i drugih vrsta prava, a u cilju održivosti, imaju izbjegle
ili raseljene osobe koje su izabrane kao korisnici kroz prvi talas Regionalnog stambenog projekta (RSP) i koja su vratila i žive
na adresi koja je navedena u aplikaciji za RSP za obnovu ili izgradnju stambene jedinice, te koji ispunjavaju kriterije za ekonomsku
pomo? ili su u potrebi za ovakvom vrstom pomo?i.

U implementaciji ovog projekta bilo kroz njegovo sufinanciranje ili kroz razne aktivnosti u?estvuju i resorna entitetska ministarstva,
lokalna uprava i samouprava i organizacije civilnog društva koje su usmjerene na pružanje pomo?i u oblasti povratka i obnove.

Kao nastavak uspješne suradnje sa Savezom za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine u implementaciji i ovog projekta
ova me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija i ove godine odlu?ila se za odre?en oblik partnerstva sa Savezom za povratak
izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.

odrzivipovratak.ba / 24. 8. 2015.

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.023 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.027 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.054 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 0.056 seconds, 2.61 MB

Korištenje Memorije

2792160

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v9b76i5up0f9vejq4mofk38sn5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354182' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'v9b76i5up0f9vejq4mofk38sn5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'v9b76i5up0f9vejq4mofk38sn5','1571357782','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 138
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:16:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:16:22' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='138'
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa