SPORAZUM ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU 380 STAMBENIH JEDINICA POVRATNIKA Ispis

imageimageSporazumom o saradnji u provo?enju Dr×avnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, koji je 15.2.2106. potpisan u Vladi Federacije BiH, ozna?en je po?etak rekonstrukcije i izgradnje 380 ošte?enih stambenih jedinica u 20 op?ina na podru?ju Federacije.

U ime jedinica za implementaciju sporazume su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Rami? i na?elnici i predstavnici 20 op?ina, koje su korisnici projekta. Prema ovom sporazumu na prolje?e bi trebala po?eti izgradnja 51 stambene jedinice u Orašju, 38 u Od×aku, 30 u Kupresu, po 25 u Drvaru i Sanskom Mostu, 22 u Novom Travniku, 20 u Maglaju, 19 u Vitezu, po 18 u Busova?i i Bosanskom Grahovu, 15 u Zavidovi?ima,
13 u Travniku, po devet u Varešu i Usori, osam u Bugojnu, šest u Zenici, i ?etiri u op?ini Domaljevac- Šamac.

Potpisivanje sporazuma odnosi se na aktivnosti drugog potprojekta Dr×avnog projekta stambenog zbrinjavanja,
tokom kojeg bi trebalo izgraditi 750 stambenih jedinica, od ?ega u Federaciji 350 i 400 u RS-u. U narednim danima
o?ekuje se potpisivanjesporazuma s korisnicima projekta u Republici Srpskoj.

Regionalnim stambenim programom Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore
predvi?ena su stambena rješenja za gotovo 27.000 doma?instava izbjeglih i raseljenih osoba u ove ?etiri zemlje,
odnosno za ukupno oko 74.000 korisnika. Ukupna vrijednost programa procijenjena je na oko 1,2 milijarde KM, a od ?ega
se na Bosnu i Hercegovinu odnosi oko 200 miliona KM
.
O?ekuje se da svi objekti budu završeni i korisnici useljeni do kraja 2017. godine, kada isti?e iskoristivost IPA sredstava.
Više na:
http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno.php

odrzivipovratak.ba / 16. 02. 2016.

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.019 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.030 seconds, 2.56 MB
Application afterRender: 0.088 seconds, 2.61 MB

Korištenje Memorije

2796008

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vdea6gjk3mr3gf784j2ubudjf5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354141' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'vdea6gjk3mr3gf784j2ubudjf5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'vdea6gjk3mr3gf784j2ubudjf5','1571357741','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 139
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:15:41' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:15:41' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='139'
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0

0 evidentiranih legacy upita

  U─Źitane Jezi─Źne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa