Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine utemeljen je kao nevladina i neprofitna organizacija – udruga građana, s ciljem djelovanja na  provedbi društveno-korisnih projekata i programa od značaja za sve građane,  osobito  za  žrtve rata, raseljene osobe i izbjeglice i njihov održiv povratak na prijeratna prebivališta, suživot, razvijanje filantropije u zajednici i uspostave trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih promiče zaštitu ljudskih prava i sloboda kao nužnim preduvjetom za razvoj civilnog društva. Cilj našeg djelovanja je  provedba društveno korisnih projekata i programa osobito  onih od značaja za povratak i razvoj ratom razorenih ruralnih zajednica. Stoga pružamo potporu povratku izbjeglih i raseljenih na njihova prijeratna prebivališta.

Da bi povratak bio održiv promičemo razvoj Bosanske Posavine kao područja najtežeg ratnog stradanja i razaranja gdje se u povratak najmanje ulagalo i gdje u održiv povratak nisu ulagale ni institucije BiH ni međunarodna zajednica niti se  išlo u korak sa željom izbjeglih i raseljenih da se vraćaju na svoja imanja i prijeratna prebivališta.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine svoju potporu  pruža žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim koji se vraćaju ili su se vratili  na svoja prijeratna prebivališta u Bosni i Hercegovini. Korisnici naših projekata i programa pomoći pripadaju različitim skupinama – od djece i mladih,  žena, umirovljenika, nezaposlenih razvojačenih branitelja, žrtava trgovine ljudima, osoba s invaliditetom i drugih, a kroz različite inicijative  potpomaže se obnavljanje kuća i stanova, komunalne i druge socijalne infrastrukture u povratničkim mjesnim zajednicama, ekološke akcije, očuvanje baštine i unapređenje kulture te se pokreću različite inicijative kojima se  rješavaju  i različiti drugi problemi u zajednici.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih  surađuje s predstavnicima lokalne, regionalne i entitetske i državne uprave,  te sa organizacijama civilnog društva i  ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini, a na osnovu  svog Statuta i akta o registraciji kod Osnovnog suda u Doboju ima pravo  provoditi  i  međunarodne projekte i programe na povratku izbjeglih i raseljenih osoba na njihova prijeratna prebivališta  i obnove povratničkih domova.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih se financira javnim sredstvima, sredstvima nacionalnih i međunarodnih institucija te prilozima javnog i privatnog sektora.