NOVI NATJE?AJ: Ameri?ki Caritas obnavlja stambene prostore PDF Ispis E-mail
ÄŚetvrtak, 31 SijeÄŤanj 2013 20:09

Ameri?ka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (Katoli?ka služba za pomo?, odnosno Caritas Biskupske konferencije SAD) objavila je danas, 31. sije?nja 2013., natje?aj za pomo? pri opremanju stambenih prostora za povratnike na teritorij op?ine Derventa. Natje?aj se odnosi na one koji su se vratili i žive u neuvjetnim prostorima i na one koji su ozbiljno zapo?eli proces povratka, ali nisu uspjeli urediti najosnovniji prostor za stanovanje.

Najve?a mogu?a suma pomo?i ne?e mo?i prije?i iznos od 15.000 KM, te se – prema tome – odnosi samo na manje zahvate u stambenom prostoru. Jednako tako, broj mogu?ih kandidata koji ?e dobiti pomo? nije velik, iznosi otprilike 15 korisnika koji ispune zadane uvjete. A oni su, po obi?aju, podijeljeni na op?e i posebne kriterije.

Op?i kriteriji, koji vrijede za sve jesu:

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 31 SijeÄŤanj 2013 20:16
 
PISMO MINISTRU: ?emu u natje?aju odredba koje nema u zakonu? PDF Ispis E-mail
Petak, 18 SijeÄŤanj 2013 21:08

Damir LjubicNa sjednici Vije?a tajnika Udruge FENIKS održanoj danas
u središnjici udruge razmatrani su, izme?u ostalog, i problemi
s natje?ajem koji je objavilo državno Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice, te je odlu?eno da se ministru mr. Damiru
Ljubi?u uputi pismo s molbom za produljenje roka trajanja
ovoga natje?aja, jer su sije?anjski blagdani i razli?ita druga
slavlja u RS-u znatno smanjili mogu?nost da se u op?inskim
službama mogu izvaditi traženi dokumenti. Isto tako, odlu?eno
je da se zamoli Ministarstvo za obrazloženje zašto je u ovaj
natje?aj unesena odredba koje nema ni u jednom drugom
natje?aju, a koja znatno diskriminira posavske Hrvate u
mogu?nosti sudjelovanja u natjecanju za obnovu svoje imovine.

Pismo prenosimo u cijelosti:

AĹľurirano: Petak, 18 SijeÄŤanj 2013 21:18
 
Ministar za izbjeglice BiH kod predsjednika Hrvatske PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
ÄŚetvrtak, 17 SijeÄŤanj 2013 08:31

17. 1. 2013. PREDSJEDNIK Ivo Josipovi? primit ?e danas na Pantov?aku ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Damira Ljubi?a s kojim ?e razgovarati o provedbi Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja izbjeglica i interno raseljenih osoba.

Ovim programom želi se zaklju?iti pitanje izbjeglica u regiji i to pružanjem trajnih i održivih stambenih rješenja. Rije? je o oko 74 tisu?e osoba ili 27 tisu?a doma?instava u sve ?etiri države regije. Posebnu vrijednost programa predstavlja ?injenica da je izbjeglim i raseljenim osobama ponu?ena mogu?nost da se opredijele za reintegraciju ili za povratak.

Na Donatorskoj konferenciji koja je održana u travnju 2012. godine u Sarajevu registrirano je više od 260 milijuna donacija za provedbu ovog programa. Po?etkom ove godine, 7. sije?nja, nadležne institucije BiH pokrenule su javni poziv izbjeglicama na povratak u BiH.

Do 1991.g. u BiH, to?nije na podru?ju Republike Srpske, živjelo je oko 200 tisu?a Hrvata koji su gotovo svi izbjegli, a vratilo se tek 5 posto stanovništva ili nešto više od 10 tisu?a. Osim kroz Regionalni program, povratak izbjeglih Hrvata u BiH provodi se i kroz program Vlade, u što je dosada uloženo više od 250 milijuna kuna. / index.hr - odrzivipovratak.ba

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 17 SijeÄŤanj 2013 08:41
 
LEGALNA PLJA?KA: Geodetski izvodi bezo?no skupi PDF Ispis E-mail

13. 1. 2013./  

Nevladina organizacija iz Doboja koja se zove Centar za humanu politiku, uputila je – kako prenosi agencija Fena - zahtjev Vladi RS-a i Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove RS-a da prestanu s plja?kom gra?ana, te da preispitaju i smanje neopravdano previsoke naknade za izdavanje posjedovnog lista i druge usluge koje koristi ve?ina gra?ana. Ukoliko se to ne u?ini, ova organizacija pokrenut ?e postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke kojom se utvr?uje visina naknada za ove usluge.

Površnom analizom, navodi se u zahtjevu, utvr?eno je da su naknade za izdavanje posjedovnih listova, kopija odre?enih dokumenata i drugih usluga previsoke i da su nekoliko puta ve?e od stvarnih troškova koji nastanu prilikom izvršenja ovih javnih usluga.

Ovako previsokim naknadama od ove se uprave stvara parabudžetska i profitna institucija, što je suprotno principima odgovorne javne uprave i pravima gra?ana na pristupa?no korištenje javnih podataka i usluga.

Kod utvr?ivanja naknada za izdavanje posjedovnog lista i drugih usluga koje koristi ve?ina gra?ana može se utvrditi niža naknada za povremeno i razumno korištenje usluga i viša za ?eš?e korištenje ovih usluga.

Naknada za izdavanje posjedovnog lista, umjesto sadašnjih bezo?no previsokih 15 KM, ne bi trebala biti ve?a od 1 KM po stranici, smatraju u Centru za humanu politiku.

Feniks.info
 

 
Javni poziv MLJPI izbjeglim bh gra?anima u zemljama regiona PDF Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i ?lanka 12.
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj:
5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12), u suradnji sa Federalnim
ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike
Srpske i Odjeljenjem/odjelom za raseljena lica/ osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Br?ko
distrikta Bosne i Hercegovine,

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine u zemljama regiona:
Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

za podnošenje prijava za pomo? u rekonstrukciji stambenih jedinica
u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu

 
Biskup Komarica nada se boljoj godini za povratnike PDF Ispis E-mail

7. 1. 2013.

Banjalu?ki biskup monsinjor Franjo Komarica stalno upozorava vlasti u BiH, posebno one
u Republici Srpskoj, da nije dovoljno ura?eno na povratku katolika. I u intervjuu za RSE biskup
Komarica kaže da i 17 godina od završetka rata ne postoji istinska politi?ka volja da se u ranija
prebivališta vrate bar oni koji to žele. Istovremeno, banjalu?ki biskup kritikuje i predstavnike
vlasti, posebice, stranke sa hrvatskim predznakom, koje, kako kaže, ne interesuje opstanak
Hrvata na prostoru Bosne i Hercegovine.

Sedamnaesti poratni Boži? do?ekalo je manje katolika u banjalu?koj biskupiji nego što ih je bilo
neposredno po zavšetku rata u Bosni i Hercegovini. Hrvata, kojih je bilo najviše, ostalo je tek
oko 3.500 od blizu 70.000, koliko ih je živjelo do po?etka 1992. godine.
O razlozima zašto je to tako, monsinjor Komarica je rekao:

 
?ESTITKA PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 31 Prosinac 2012 10:21

SRETNA NOVA GODINA

 

SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU ŽELI
VAM SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I
RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE!

 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 24 Prosinac 2012 18:51

Želimo Vam sretan i radostan Boži? ispunjen obiljem Božjeg blagoslova.

 

Sa posebnom nadom Boži? ?estitamo povratnicima u Bosansku Posavinu i onima koji sanjaju povratak svojim ku?ama, a još ga nažalost ne mogu ostvariti.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

 
CRS - JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Subota, 01 Prosinac 2012 13:18

 U skladu s odlukom o kriterijima za odabir korisnika projekta “Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko

osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova

pomo?i održivog povratka u op?inu/opštinu Brod, Catholic Relief Services (CRS), Zagreba?ka 18, Sarajevo,

objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava/zahtjeva za pomo? za održivi povratak u

podru?ju op?ine/opštine Brod

AĹľurirano: Utorak, 04 Prosinac 2012 21:37
 
PDF Ispis E-mail

Prijave28. 12. 2012. / Danas se u op?inskoj dvorani u Bosanskom Brodu sastalo povjerenstvo za odabir korisnika s teritorije op?ine Bosanski Brod koji su se prijavili za projekt „Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“. Uvidom u prikupljene koverte s prijavama i dokumentima, ustanovljeno je da se na natje?aj prijavio 61 kandidat, a od toga je njih šezdesetero dokumente predalo na op?inskom šalteru, a jedan kandidat je dokumente poslao na adresu CRS-a u Sarajevu. Rok prijave na ovaj natje?aj istekao je 21. prosinca ove godine.

Nakon što službe CRS-a u Sarajevu pregledaju svu dokumentaciju i utvrde je li svaki kandidat poslao svaki traženi dokument, ostavit ?e se mogu?nost onima kojima nedostaje možda jedan-dva dokumenta da ih što prije dostave, a potom ?e biti objavljen datum kada ?e zapo?eti obilazak onih koji su predali potpunu dokumentaciju. Tek nakon razgovora sa svakim pojedinim kandidatom, povjerenstvo ?e pristupiti bodovanju kandidata prema ve? ranije utvr?enim pravilima, te ?e – nakon zbrajanja bodova – objaviti koji su kandidati prošli na natje?ju a koji nisu.

Važan podatak za dobivanje ve?eg broja bodova jest ?injenica da se kandidat vratio i živi na svome prijeratnom imanju ili je pak u procesu ozbiljnog povratka, što se može provjeriti na terenu. Važno je, me?utim, i to je li ranije dobivao donacije ili nije, jer ?e prednost imati oni koji nisu dobivali neke zna?ajnije donacije.
Prema službenoj evidenciji povjerenstva za odabir korisnika, na natje?aj CRS-a za op?inu Bosanski Brod prijavili su se:

 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
ÄŚetvrtak, 27 Prosinac 2012 08:35

CRS nam je poslao dopis o završetku prijavljivanja na Javni poziv objavljen na našoj internet stranici. Dopis prenosimo u cijelosti.

Obaviještavamo vas da smo telefonirali u šalter salu op?ine Brod do 21.12.2012. do 12.00 sati je stiglo 49 prijava
za pomo? u održivom povratku.
Komisija za evidentiranje prijava ?e se sastati 28.12.2012. u petak u Brodu. Ispred op?ine Brod u komisiju

imenovani su g. Ivo Miji? i g. Senad Maši?.

S poštovanjem.

Ovime je Savez za izbjegle i raseljene Bosanske Posavine na neki na?in završio svoju radnu misiju u ovom projektu i nadamo
se da ce imenovane odgovorne osobe daljnji posao u ovom projektu CRS-a obaviti na zadovoljstvo povratnika.
 

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 27 Prosinac 2012 08:47
 
CRS Javni poziv - Obrasci za preuzimanje PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Utorak, 04 Prosinac 2012 21:22

Da bi potencijalnim korisnicima pomo?i održivom povratku iza Javnog poziva CRS-a olakšali pristup potrebnim obrascima postavljamo

ih za download ili printanje.

TEKST JAVNOG POZIVA (pdf) - Preuzmi
TEKST JAVNOG POZIVA (doc.) - Preuzmi
OBRAZAC PRIJAVE (pdf) - Preuzmi
OBRAZAC PRIJAVE (doc.) -  Preuzmi
IZJAVA (pdf) - Preuzmi
IZJAVA (doc) - Preuzmi

AĹľurirano: Utorak, 04 Prosinac 2012 21:33
 
SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine utemeljen je kao nevladina i neprofitna organizacija - udruga gra?ana, s ciljem djelovanja na  provedbi društveno-korisnih projekata i programa od zna?aja za sve gra?ane,  osobito  za  žrtve rata, raseljene osobe i izbjeglice i njihov održiv povratak na prijeratna prebivališta, suživot, razvijanje filantropije u zajednici i uspostave trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih promi?e zaštitu ljudskih prava i sloboda kao nužnim preduvjetom za razvoj civilnog društva. Cilj našeg djelovanja je  provedba društveno korisnih projekata i programa osobito  onih od zna?aja za povratak i razvoj ratom razorenih ruralnih zajednica. Stoga pružamo potporu povratku izbjeglih i raseljenih na njihova prijeratna prebivališta.

 

Da bi povratak bio održiv promi?emo razvoj Bosanske Posavine kao podru?ja najtežeg ratnog stradanja i razaranja gdje se u povratak najmanje ulagalo i gdje u održiv povratak nisu ulagale ni institucije BiH ni me?unarodna zajednica niti se  išlo u korak sa željom izbjeglih i raseljenih da se vra?aju na svoja imanja i prijeratna prebivališta.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine svoju potporu  pruža žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim koji se vra?aju ili su se vratili  na svoja prijeratna prebivališta u Bosni i Hercegovini. Korisnici naših projekata i programa pomo?i pripadaju razli?itim skupinama - od djece i mladih,  žena, umirovljenika, nezaposlenih razvoja?enih branitelja, žrtava trgovine ljudima, osoba s invaliditetom i drugih, a kroz razli?ite inicijative  potpomaže se obnavljanje ku?a i stanova, komunalne i druge socijalne infrastrukture u povratni?kim mjesnim zajednicama, ekološke akcije, o?uvanje baštine i unapre?enje kulture te se pokre?u razli?ite inicijative kojima se  rješavaju  i razli?iti drugi problemi u zajednici.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih  sura?uje s predstavnicima lokalne, regionalne i entitetske i državne uprave,  te sa organizacijama civilnog društva i  ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini, a na osnovu  svog Statuta i akta o registraciji kod Osnovnog suda u Doboju ima pravo  provoditi  i  me?unarodne projekte i programe na povratku izbjeglih i raseljenih osoba na njihova prijeratna prebivališta  i obnove povratni?kih domova.  

                

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih se financira javnim sredstvima, sredstvima nacionalnih i me?unarodnih institucija te prilozima javnog i privatnog sektora.

 

 

 

 

 

 

 

 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 5 od 5