Povratak u Bosansku Posavinu - Obnova Mjesnog doma u Kolibama Donjim PDF Ispis E-mail

Brojni su preduvjeti potrebni za kvalitetniji pomak u procesu povratka i obnove svih sfera života u Bosanskoj Posavini. Izgradnja javnih društvenih objekata od posebnog je zna?aja, što je prepoznao i predsjednik SMZ Kolibe Donje Pavo Dujak kada je radio aplikaciju za obnovu Mjesnog doma u svom selu. Ovaj respektabilni prostor treba poslužiti za više namjena, a više detalja o tome saznat ?ete ako pogledate video iz arhive zavi?ajne radionice Kolibe Online.