PDF Ispis E-mail

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor ?ordaš otvorio je
Dom kulture u dobojskom naselju Fo?a, u ?iju obnovu je Ministarstvo za izbjeglice
i
raseljena lica RS do sada uložilo oko 70.000 KM.

?ordaš je rekao da je za potpuni završetak ovog objekta potrebno još izme?u
50.000 i 60.000 KM, te podsjetio da je Vlada Republike Srpske pomogla i obnovu crkve
u ovom naselju, u kojem žive hrvatski povratnici.
On smatra da ljudima treba omogu?iti da se druže na mjestima kao što su domovi kulure,
a pri tome prevazi?i razmišljanje da, ako se napravi takav objekat, onda više nema novca
za obnovu ku?a i puteva.
Ministar je rekao da se obnovom društvenih domova povratnicima pruža mogu?nost
da se okupljaju, organizuju kulturna dešavanja, te razmjenjuju iskustva i informacije,
?ime se zna?ajno doprinosi u?vrš?ivanju povratni?kih zajednica,
a samim tim i održivosti povratka na prostor Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine grada Doboj Edin Mahmutovi? rekao je da je gradska uprava uložila mnogo sredstava
za stvaranje ambijenta za nesmetan povratak na ovo podru?je, što podrazumijeva elektrifikacija naselja,
rješavanje problema vodovoda i putne infrastrukture.

Povratnik Bariša Jelavi? rekao je da je u Fo?i od prijeratnih 400 ku?a obnovljeno 126 u kojima živi 46 porodica,
dok ostali mještani ponekad dolaze vikendom. Jelavi? je naveo da se vra?aju stariji penzionisani mještani koji
se pretežno bave poljoprivrednim radovima.

"O povratku mladih teško je govoriti pošto mjesto nema Dom zdravlja, trgovinu, školu niti vrti?", izjavio je Jelavi?.


odrzivipovratak.ba / 14. 11. 2013.