PDF Ispis E-mail

Javni poziv za prijave za obnovu stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja produžen je do 6. 1. 2014.

Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica su u proteklom periodu održali sastanke sa predstavnicima
resornih kantonalnih ministarstava, op?ina, centara za socijalni rad i nevladinog sektora u Hercegova?ko - neretvanskom,
Zapadnohercegova?kom, Kantonu 10, Kantonu Sarajevo i Posavskom kantonu radi upoznavanja sa raspisanim Javnim pozivom
i ciljevima Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Detaljnom analizom navedenog Programa, u?esnici su iskazali potrebu za produženjem Javnog poziva kako bi upoznali
najugroženije kategorije potencijalnih korisnika sa istim i pružili im pomo? radi apliciranja na navedeni Javni poziv.
Pored toga, svakodnevno se Ministarstvu obra?aju gra?ani koji su zainteresovani da apliciraju na Javni poziv, ali im je potreban
duži vremenski period zbog prikupljanja potrebne dokumentacije. (VIŠE OVDJE)