NATJE?AJ CRS-a: Deset donacija za hrvatske povratnike u Derventi PDF Ispis E-mail

crs pomaze u derventiAmeri?ki Caritas (Catholic Relief Services) objavio je poziv za prijave za pomo?
u održivom povratku koje se podnose za dodjelu poljoprivredne mehanizacije,
dodjelu plastenika i sustava za navodnjavanje, dodjelu opreme za p?elarstvo,
dodjelu sitne i krupne stoke, dodjelu sadnica vo?a, dodjelu sjemenskog materijala
i dodjelu opreme za zanatsku djelatnost.

Za prijave na ovaj natje?aj vrlo je važno znati slijede?e infomacije:

a) natje?aj se odnosi isklju?ivo na povratni?ku populaciju hrvatske nacionalnosti
u op?ini Derventa

b) CRS ima na raspolaganju manju koli?inu novca koja mu je preostala od prošlogodišnjih programa pomo?i i ovaj put
?e mo?i dodijeliti samo 10 donacija

c) na natje?aj se mogu prijaviti i oni koji su se bili prijavili prošle godine, ali nisu imali dovoljan broj bodova.
Oni mogu predati samo popunjenu prijavu na ovaj natje?aj, a svi ostali moraju priložiti sve druge tražene dokumente.

d) Prijave na natje?aj primat ?e se u šalter dvorani Op?ine Derventa samo do 26. velja?e ove godine.

e) Na natje?aju sigurno ne?e pro?i oni koji ve? imaju strojeve za obradu zemlje ili su prijašnjih godina
od bilo koga primili donacije za sli?ne stvari.

Tajnica Feniksova ureda u Derventi gospo?a Danijela Zirdum rado ?e, kao i dosad, pružiti sve potrebne informacije
i upute o projektu svakome tko se uljudno obrati za pomo?, ali svi moraju imati na umu da niti ona niti Udruga Feniks
ne dijele donacije nego samo informacije o tome kako se prijavljuje za donaciju. Zato bi svatko tko bude dolazio po
informacije svoju nervozu ili frustracije obavezno trebao ostaviti kod ku?e.


Puni tekst natje?aja

Obrazac prijave