Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac sa svojim suradnicima posjetila op?inu Brod PDF Ispis E-mail

Danas, 14.06.2016. ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac
sa svojim suradnicima posjetila je op?inu Brod.

Zajedno s ministricom u posjeti su bili i Josip Jerkovi? i Ramiz Salki?
dopredsjednici Republike Srpske kao i Davor ?ordaš ministar za
izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS, sa kojima su u posjeti tako?er
bili i njihovi najuži suradnici – ?lanovi njihova kabineta. 

Visoku delegaciju u svom kabinetu do?ekao je Ilija Jovi?i?, na?elnik
op?ine Brod i Ivo Miji? predsjednik Op?inskog vije?a ove op?ine,
te njihovi suradnici iz najužeg op?inskog rukovodstva.
U do?eku tako?er je sudjelovao i Pavo Dujak kao predsjednik
Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine,
te Senad Žep?an kao vije?nik iz reda bošnja?kog naroda
u Op?inskom vije?u op?ine Brod. 

Ministrica Borovac i drugi visoki dužnosnici iznijeli su planove i mogu?nosti potpora njihovih resora na koje ova op?ina može
ra?unati u svojim razvojnim potrebama, a prioritetno u oblasti infrastrukture u cilju osnaživanja i održivosti povratka u ovu op?inu.
Sa svoje strane na?elnik i drugi lokalni dužnosnici svoje goste su upoznali s problemima i mogu?nostima op?ine u rješavanju istih,
istakavši pri tom da s obzirom na naslije?ene probleme ova op?ina nije u mogu?nosti da ih sama rješava, radi ?ega se s njihove
strane o?ekuje pomo?. 

Nakon službenih razgovora koji su vo?eni u kabinetu na?elnika ministrica Borovac obišla je neke od lokacija u gradu koje je na?elnik
istakao kao prioritetne za rješavanje i u ?emu se o?ekuje pomo? institucija ?iji su dužnosnici boravili u službenoj posjeti ovoj op?ini.
Potom su svi zajedno posjetili povratnike u Donjim i Gornjim Kolibama kako bi se na licu mjesta upoznali s problemima i potrebama
ove populacije.

 

P.D. kolibe.com / 14. 6. 2016.