PDF Ispis E-mail

Prijave28. 12. 2012. / Danas se u op?inskoj dvorani u Bosanskom Brodu sastalo povjerenstvo za odabir korisnika s teritorije op?ine Bosanski Brod koji su se prijavili za projekt „Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“. Uvidom u prikupljene koverte s prijavama i dokumentima, ustanovljeno je da se na natje?aj prijavio 61 kandidat, a od toga je njih šezdesetero dokumente predalo na op?inskom šalteru, a jedan kandidat je dokumente poslao na adresu CRS-a u Sarajevu. Rok prijave na ovaj natje?aj istekao je 21. prosinca ove godine.

Nakon što službe CRS-a u Sarajevu pregledaju svu dokumentaciju i utvrde je li svaki kandidat poslao svaki traženi dokument, ostavit ?e se mogu?nost onima kojima nedostaje možda jedan-dva dokumenta da ih što prije dostave, a potom ?e biti objavljen datum kada ?e zapo?eti obilazak onih koji su predali potpunu dokumentaciju. Tek nakon razgovora sa svakim pojedinim kandidatom, povjerenstvo ?e pristupiti bodovanju kandidata prema ve? ranije utvr?enim pravilima, te ?e – nakon zbrajanja bodova – objaviti koji su kandidati prošli na natje?ju a koji nisu.

Važan podatak za dobivanje ve?eg broja bodova jest ?injenica da se kandidat vratio i živi na svome prijeratnom imanju ili je pak u procesu ozbiljnog povratka, što se može provjeriti na terenu. Važno je, me?utim, i to je li ranije dobivao donacije ili nije, jer ?e prednost imati oni koji nisu dobivali neke zna?ajnije donacije.
Prema službenoj evidenciji povjerenstva za odabir korisnika, na natje?aj CRS-a za op?inu Bosanski Brod prijavili su se: 1. Sead Kari?, Gornje Kolibe

2. Be?ir Muškaljaj, Gornje Kolibe

3. Nurdin Havi?, Kolibe Gornje

4. Davorin Sani?, Grk

5. Saladin Maši?, Kolibe Gornje

6. Enver Begzi?, Kolibe Gornje

7. Drago Jovanovi?, Zborište

8. Milan Subaši?, Liješ?e – Lugovi

9. Smail Žep?anin, Kolibe Gornje

10. Branko Pej?i?, Bosanski Brod

11. Zahida Dugali?, Donja Mo?ila

12. Sead Maši?, Gornje Kolibe

13. Omer Muj?in, Gornje Kolibe

14. Hajrudin Mehi?i?, Bosanski Brod

15. Stana Dušani?, Novi Poloj

16. Marinko Jazvi?, Velika Brusnica

17. Hajrudin Maši?, Kolibe

18. Fahrudin Žep?an, Kolibe

19. Obrad Grozdani?, Liješ?e

20. Milan Pivaš, Liješ?e

21. Zdravko Grbi?, Donja Mo?ila

22. Mevludin Kari?, Kolibe

23. Mirko ?akovi?, Novo Selo

24. Mirun Grabovac, Skele

25. Zvonko Kova?evi?, Novo Selo

26. Branislav Peji?i?, Bosanski Brod

27. Suad Havi?, Gornje Kolibe

28. Nurija Havi?, Gornje Kolibe

29. Marko Gusak, Kora?e

30. Jadranko Mari?, Kolibe Donje

31. Anto Dujmi?, Kolibe Donje

32. Mato Ereš, Kolibe Donje

33. Nevenka Vidi?, Bosanski Brod

34. Jure Mari?, Gornje Kolibe

35. Pejo Glavi?, Sijekovac

36. Ivo Bariši?, Sijekovac

37. Mersija Muj?in, Gornje Kolibe

38. Ante Sedlo, Kora?e

39. Robert ?abraja, Novo Selo

40. Kadira Kobiljan, Gornje Kolibe

41. Anto Zeba, Kora?e

42. Siniša Grabovac, Bosanski Brod

43. Mara Gavri?, Donje Kolibe

44. Miodrag Pej?i?, Bosanski Brod

45. Zvonko Krijan, Kora?e

46. Mato Kljaji?, Kora?e

47. Miroslav Šukurma, Liješ?e

48. Dušan Jakovljevi?, Bosanski Brod

49. Adam Lipovac, Kora?e

50. Pejo Kljaji?, Kora?e

51. Zdravko ?uji?, Vinska

52. Džehva Ahmetovi?, Bosanski Brod

53. Ivan Lipovac, Kora?e

54. Nedeljko Rapuši?,Velika Brusnica

55. Zvonko Jazvi?, Kora?e

56. Josip Kljaji?, Kri?anovo

57. Zlatko Radovanovi?, Bosanski Brod

58. Vahid Hodži?, Gornje Kolibe

59. Nenad Pej?i?, Gornje Kolibe

60. Nenad Pej?i? - Tomin - Bosanski Brod

61. Miroslav Žili?, Gornje Kolibe