LEGALNA PLJA?KA: Geodetski izvodi bezo?no skupi PDF Ispis E-mail

13. 1. 2013./  

Nevladina organizacija iz Doboja koja se zove Centar za humanu politiku, uputila je – kako prenosi agencija Fena - zahtjev Vladi RS-a i Upravi za geodetske i imovinskopravne poslove RS-a da prestanu s plja?kom gra?ana, te da preispitaju i smanje neopravdano previsoke naknade za izdavanje posjedovnog lista i druge usluge koje koristi ve?ina gra?ana. Ukoliko se to ne u?ini, ova organizacija pokrenut ?e postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke kojom se utvr?uje visina naknada za ove usluge.

Površnom analizom, navodi se u zahtjevu, utvr?eno je da su naknade za izdavanje posjedovnih listova, kopija odre?enih dokumenata i drugih usluga previsoke i da su nekoliko puta ve?e od stvarnih troškova koji nastanu prilikom izvršenja ovih javnih usluga.

Ovako previsokim naknadama od ove se uprave stvara parabudžetska i profitna institucija, što je suprotno principima odgovorne javne uprave i pravima gra?ana na pristupa?no korištenje javnih podataka i usluga.

Kod utvr?ivanja naknada za izdavanje posjedovnog lista i drugih usluga koje koristi ve?ina gra?ana može se utvrditi niža naknada za povremeno i razumno korištenje usluga i viša za ?eš?e korištenje ovih usluga.

Naknada za izdavanje posjedovnog lista, umjesto sadašnjih bezo?no previsokih 15 KM, ne bi trebala biti ve?a od 1 KM po stranici, smatraju u Centru za humanu politiku.

Feniks.info